PROCESSLEDNING

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Hur kan man arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i skolans värld? Vad innebär det att metoder är evidensbaserade? Hur kan skolan hålla sig uppdaterad vad gäller skolforskning?

Arbetslagsutveckling

Goda lärvillkor skapas för alla inblandade, elever och lärare, om arbetslagsarbetet leder till att lärare arbetar nära tillsammans. Ett nära samarbete mellan lärare  i arbetslaget skapar goda förutsättningar för utveckling av skolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hur sätter man igång ett systematiskt kvalitetsarbete som ställer frågor och söker svar? Om man inte tar reda på varför resultaten blivit som de blivit, så får man aldrig reda på vad man bör behålla eller överge. Utan förklaringar till varför, kan man inte utesluta att resultaten var en följd av slumpen. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att ge ett bra underlag för framtida beslut. Reflektion, en växleverkan mellan enskild och kollektiv, är själva navet i ett systematiskt kvalitetsarbete.

© kunskapsbruket    Tarja Kemppainen     Örtagårdsgatan 50    254 50 Helsingborg    076-226 99 57    info@kunskapsbruket.se