KARTLÄGGNING

 

Nivå 1

Skolans infrastruktur

Infrastrukturen är det skelett inom vilket det sociala livet på en skola utspelar sig. Modellen för en skolas infrastruktur är bra att använda för att, som ledare få en överblick över vilka insatser som gjorts inom de olika delsystemen. Kunskapsbruket hjälper er verksamhet att synliggöra och öka förståelsen för infrastrukturen, samt de olika delsystemen.

Nivå 2

Kulturanalys

En analys av skolkulturen kan ge oss ledtrådar om hur organisationen och det arbetssociala livet ser ut. Skolors kulturer är alltid närvarande på ett eller annat sätt och är en av nyckelfaktorerna i en skolutvecklingsprocess. Att få syn på den rådande skolkulturen är att se vilka möjligheter det finns att bedriva skolutveckling


Nivå 3

Nulägesbeskrivning

Syftet med en nulägesbeskrivning är att få en klar bild av läget just nu, för att veta vad som behöver förbättras och för att göra en kraftfull handlingsplan. En nuläges-beskrivning kan innehålla kvantitativ information (ex nyckeltal och statisktiska uppgifter), uppfattningar och värderingar (från ex. elever och föräldrar) , kvalitativ information (ex. intervjuer och observationer) externa bedömningar.

© kunskapsbruket    Tarja Kemppainen     Örtagårdsgatan 50    254 50 Helsingborg    076-226 99 57    info@kunskapsbruket.se

SKOLUTVECKLING FÖRUTSÄTTER ETT ORGANISATIONSPERSPEKTIV PÅ SKOLUTVECKLING OCH LÄRARES  ARBETE