HANDLEDNING

 

Bas

Föreläsning

Lärande samtal för probleminventering


Extra

Kompetenshöjande insatser (exempel):

  1. -läs- och språkutvecklande arbete

  2. -digitala klassrummet

  3. -entreprenöriellt lärande

  4. -filmskapande/digitalt berättande i klassrummet

Fördjupat
Initiering
Professionshandledning (Artikel om professionshandledning.pdf)
Kompetenshöjande insatser
Handledning_files/Artikel%20om%20professionshandledning.pdfHandledning_files/Artikel%20om%20professionshandledning.pdfHandledning_files/Artikel%20om%20handledning002.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1

© kunskapsbruket    Tarja Kemppainen     Örtagårdsgatan 50    254 50 Helsingborg    076-226 99 57    info@kunskapsbruket.se